Spirit Lake City Council


Becki Gaddum
Angel Vanderwilt
Gary Ventress

 


 

Spirit Lake City Council Minutes

June 18, 2019

June 11, 2019

May 17, 2019

May 14, 2019

May 3, 2019

April 18, 2019 Civil Penalty Appeal Hearing

April 18, 2019

April 9, 2019

March 26, 2019

March 12, 2019

March 6, 2019

March 1, 2019

February 27, 2019

February 22, 2019

January 14, 2019

January 8, 2019

December 28, 2018

December 11, 2018

December 10, 2018

December 5, 2018

November 19, 2018

November 14, 2018

November 13, 2018

October 9, 2018

September 11, 2018

August 29, 2018

July 30, 2018

July 27, 2018

July 23, 2018

July 11, 2018

July 10, 2018

 


  Minutes more than a year old may be found at City Hall.